Miksi asiakkaat valitsevat meidät?

Asiakkuuksia Softaidealla on useita kymmeniä, joissa on Softaidean toimittamien ratkaisujen loppukäyttäjiä useia tuhansia. Vuodesta 2004 Softaidea on toteuttaneet useita satoja erilaisia raportointisovelluksia, joilla on useita tuhansia loppukäyttäjiä. Yritykset edustavat eri koko luokkia, liikevaihdon ollessa noin 10 miljoonasta eurosta miljardiin saakka.

Softaidean kokemus ja osaaminen ovat parhaimmillaan:

  • Auto- ja konekaupassa
  • Huolto- ja projektitoiminnassa
  • Tukku- ja vähittäiskaupassa
  • Valmistavassa teollisuudessa

Esimerkkiratkaisuja

Logistiikan ohjaussovellus

Tavaran hankinnan haasteet kasvavat jatkuvasti, koska tuotevalikoima laajenee, vaikkei yrityksen liiketoiminnassa välttämättä tapahdu muita muutoksia. Muutokset johtavat yleensä siihen, että kysyntä kohdistuu useammalla tuotteelle yhden sijasta jolloin kysynnän ennustettavuus vaikeutuu. Valikoimaan tulee kiihtyvällä tahdilla uusia nimikkeitä, mutta mahdollisesti korvattavat tuotteet poistuvat liian hitaasti. Yrityksessä usein uuden tuotteen ottaminen valikoimaan on huomattavasti helpompaa kuin päätös tuotteen poistamisesta valikoimasta. Usein tuotteita poistetaan vain silloin, kun valmistaja on ilmoittanut lopettaneensa tuotteen valmistuksen.

Näin on saatu lisää tuotteita, joiden kiertonopeus laskee ja sitä kautta heikentää koko varaston kiertonopeutta. Mitä enemmän nimikkeitä on varastossa sitä kapeammaksi käy A-tuotteiden kärki ja A-tuotteiden kiertonopeus joudutaan pitämään erittäin korkeana, jotta johdon asettama kokonaiskiertotavoite voidaan saavuttaa. A-tuotteiden korkea kiertonopeus johtaa helposti palvelutason heikkenemiseen jolloin erilaiset "paikkausostot" lisäävät ostajan työtä ja luovat siihen paniikinomaisia piirteitä myyjien taholta.

Tässä esiteltävä sovellus tarjoaa mahdollisuuden seurata tuotteiden elinkaarta ja kysynnän muutoksia vaikkakin sovelluksen päätarkoitus on antaa tuotteille sellaiset raja-arvot joilla tuotteiden tilaaminen olisi mahdollisimman nopeaa ja ostajalla jäisi aikaa laajenevat tuotevalikoiman analysointiin ja perustietojen oikeellisuuden valvontaan sekä tiedon vaihtoon toimittajien kanssa tulevista valikoimamuutoksista. Toteuttamamme ratkaisu perustuu teknisesti pääosin varastoon ja tavaravirtoihin liittyviin ERP:n tapahtumiin. Nämä ovat yleensä hyvin standardoituja ja samankaltaisin eri ERP –ympäristöissä. Näin toteuttamamme ratkaisu on "valmissovellus". Ja on kohtuullisella työmäärällä otettavissa käyttöön.


Auto- ja konekaupan jälkimarkkinointisovellus

Softaidealla on auto ja konekaupasta hyvin syvällinen tuntemus. Tämä koskee autokauppaa sekä toimialana että sen liiketoiminnallisia johtamisen haasteitten ymmärtämistä.

Autokaupan jälkimarkkinointiin olemme toteuttaneet useita erilaisia QlikView raportointisovelluksia. Tästä yhtenä esimerkkinä on ns. sähköinen huoltokirja. Olemme eräälle asiakkaallemme toteuttaneet QlikView:lla sähköisen huoltokirjan seurannan, joka päivittyy heidän kansainväliseen keskitettyyn tietokantaan. Kantaan päivittyvät huoltotapahtumasta kaikki tarvittavat tiedot mukaan lukien tiedot omistajasta. Näin päästään automaattisesti ennakoivaan toimintaan kuten muistuttamaan huollon asiakkaita puhelimitse tekstiviestillä erilaisista huoltoehdotuksista. Tämä on osoittautunut erittäin positiiviseksi asiakaspalveluksi. Kun tehdään mahdollisimman täsmällisiä ehdotuksia, tulevasta huoltotapahtumasta saadaan asiakkaille positiivinen tapahtuma eikä asiakas odota tulevaa epämääräisen pelon tunnelmissa.

QlikView:lla saadaan helposti analysoitua mitä "kentällä" tapahtuu: paljonko on huoltotapahtumia/korjaamo/asentaja, paljonko on huoltotapahtumia/merkki&malli/määräajat, ovatko huoltokorjaamoitten resurssit allokoitu oikein, tai paljonko huoltoihin käytetään omia korjaamoita. QlikView:lla on myös helppoa seurata ja analysoida takuita. Voidaan seurata esimerkiksi takuutöissä käytettyjä varaosia.

Softaidea on myös toteuttanut sovelluksia joilla voidaan seurata maahantuonnin ja vähittäiskaupan kokonaisprosessia esim. kannattavuuden osalta tai vaikkapa varaosavarastojen analysointiin ja sitä kautta pääomien ja tilakustannusten vapauttamiseen.