Tarvemäärittely

Yhteistyö asiakkaan kanssa alkaa rakentua jo ensitapaamiseen huolellisesti yhdessä suunnitellun agendan pohjalta. Meillä on mukanamme valmiita ratkaisuehdotuksia etukäteen mietittynä. Tämän lisäksi toimitamme pääsäntöisesti QlikView ratkaisuja sellaisille yrityksille joitten toimialan ja sitä kautta liiketoiminnan haasteet raportoinnin ja tiedon analysoinnin näkökulmasta tunnemme. Yleensä jo hyvin suunnitellun ensi tapaamisen jälkeen pystymme karkealla tasolla ehdottamaan asiakkaille millä osa-alueilla ja millä aikataululla kannattaa edetä.


Järjestelmäympäristön ja QlikView tietomallin suunnittelu

QlikView:llä asiakasprojektit ovat erittäin nopeita ja yleensä "isonkin" raportointisovelluksen tekemisessä puhutaan, viikkojen tai kuukausien sijaan, päivien työpanoksesta. Normaali etenemistapa on toteuttaa raportointisovellus sellaiselle alueelle joka aiheuttaa säännöllisesti, vaikkapa kerran kuukaudessa useitten päivien manuaalisen työn, esim. taloushallinnossa. Yleisesti kuitenkin kannattaa ensimmäinen raportointisovellus toteuttaa niin, että se tuo merkittäviä taloudellisia hyötyjä jollekin liiketoiminnan alueelle.

Kaikissa toimituksissamme painotamme sitä että kartoitus ja suunnitteluvaiheessa käytetään riittävästi aikaa kokonaisuuden ymmärtämiseksi. Usein tämä tarkoittaa yhdestä kahteen päivään. Tässä kokemuksemme vastaavista ratkaisutoimituksista on olennaista eikä tämä vaadi etukäteen valmistautumista asiakkailtamme. Kun QlikView:n tietomalli on huolella suunniteltu, on tuotantokäytön aikana helpompi rakentaa aivan uusia sovelluksia.


Järjestelmäympäristön toteutus

Seing is Believing (Proof of Concept)

QlikView käyttöönottoprojekteissa on hyvin yleistä toteuttaa aluksi yksi QlikView sovellus jollekin sellaiselle toiminnan alueelle, jossa sen soveltuvuutta varmennetaan asiakkaan tarpeisiin. QlikTech Finland kutsuu tätä prosessia nimellä SIB, eli "Seeing is Believing". SIB:in yhteydessä toteutettu raportointisovellus ja samalla tähän prosessiin sisältyvä työ voi samalla olla ensimmäinen osa QlikView:n tuotantokäytön aloittamista. Taloudellisesti katsoen tällä turvataan asiakkaan asemaa siten, ettei lisenssikustannuksia päämiehemme puolesta tämän vaiheen aikana synny. Aikaa tähän prosessiin kannattaa varata viikosta kahteen viikkoon. Käytännössä on kuitenkin aina se tilanne, että nimenomaan tämä ensimmäinen sovellus on se kaikkein kiinnostavin ja vaatii myös asiakkaaltamme ne kaikkein tärkeimmät ja osaavimmat resurssit. Sovellus toteutetaan yleensä asiakkaan tiloissa ja aina asiakkaan todellisella materiaalilla.

QlikView tietomallin ja raportointisovellusten toteutus

Softaidea on toteuttanut QlikView käyttöönottoja useille eri toimialoille ja teknisesti erilaisiin ympäristöihin. Toteutuksia on ollut myös hyvin eri kokoisilla yrityksillä. Tämän ja toteutetun testisovelluksen perusteella Softaidea pystyy yhdessä asiakkaan kanssa arvioimaan tulevan toimituksen aikataulun ja tarvittavat resurssit. Tämä koskee myös kokonaisarvioita Softaidean puolelta tarvittavan työmäärän osalta. Näin toimitukselle saadaan aikataulu ja kokonaiskustannukset.

Projektin hallinta

Jokaisessa asiakasprojektissa määrittelemme projektin roolitukset, aikataulutuksen sekä dokumentoinnin ja käymme ne yhdessä läpi asiakkaan kanssa. Olemme suunnitelleet projektin etenemismallia pitkälle valmiiksi, näin ollen loppuasiakas saa QlikView-toteutuksen hyödyt nopeammin käyttöönsä. Asiakas voi halutessaan osallistua projektiin jo alkuvaiheesta lähtien, ja pääsee näin ollen käsiksi rakennettaviin raportointisovelluksiin jo alusta asti. Tarvittaessa Softaidean konsultti voi johtaa asiakkaan puolesta koko projektin. Kaikilla konsulteillamme on kokemusta viedä läpi kansainvälisiä projekteja pysyen aikataulussa ja kustannusarvioissa. Softaidean konsultti on aina töissä asiakkaalla eikä omassa firmassaan, asiakas on meille se kaikkein tärkein.


Koulutus

Järjestelmän kouluttamisesta loppukäyttäjille vastaa järjestelmän pääkäyttäjä tai erikseen niin sovittaessa Softaidea. QlikView:n loppukäyttäjäkoulutukseksi riittää noin 1-3 tuntia. Kysy lisää!


Helpdesk tuki

Tuki organisoidaan siten, että loppukäyttäjätuesta vastaa ensisijaisesti järjestelmän pääkäyttäjä. Pääkäyttäjän tukena toimii Softaidea, joka vastaa järjestelmän toimivuudesta, ylläpidosta ja uusien versioiden asentamisesta sen elinkaaren aikana (1st line -support). Asiakkaalle luodaan dedikoitu sähköinen yhteydenottokanava, jonka kautta kehittämistarpeita ja virheilmoituksia otetaan vastaan ja käsitellään. Kehittämiskohteet käsitellään yhdessä asiakkaan nimetyn pääkäyttäjän kanssa.

Softaidea huolehtii yhteydenpidosta QlikTech Finland:iin lähinnä uusien versioiden asennukseen sekä ohjelmiston ja teknisen alustan toimimattomuuteen liittyvissä asioissa (2nd line -support).