Softaidea

On liiketoiminnan ohjaamisen informaatioon erikoistunut asiantuntijayritys.

Käytämme alustana toteutuksissamme tehokkaiksi havaitsemiamme kansainvälisiä ohjelmistotuotteita. Teemme niillä asiakasyrityksille analysointi-, raportointi- ja suunnitteluvälineitä. Periaatteenamme on näyttää johtamista tukevaa kokonaisvaltaista informaatiota, joka liittyy olennaisena osana yrityksen johtamisjärjestelmään. Uskomme järjestelmiemme antavan oikeilla numeroilla perustan parempaan päätöksentekoon.

Kaikki konsulttimme ovat senioritasoisia osaajia. Olemme kaikki työskennelleet aiemmin nk. toisella puolella pöytää. Näemme, että ne kokemukset auttavat meitä ymmärtämään asiakkaitamme ja heidän liiketoimintaansa paremmin.

Toteutamme projektimme nopeasti ja tavoitteenamme on, että asiakas saa yhdistelemästämme informaatiosta hyötyä välittömästi.